Quá trình điều trị

Liều thuốc thay thế


Thuốc thay thế là một thuật ngữ tập thể cho các khái niệm y học, tác dụng của nó chưa được chứng minh rõ ràng về mặt khoa học, nhưng ở đây có nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị khác nhau được gộp lại và, ngoài ra, một sự khác biệt được đề xuất theo hướng gọi là y học thông thường, được sử dụng trong thực hành y tế Hình thức không tồn tại. Ví dụ, nhiều người coi bệnh lý tự nhiên là một loại thuốc thay thế không thể được chỉ định cho thuốc dựa trên bằng chứng. Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực của bệnh lý tự nhiên, hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng về mặt khoa học và, ví dụ, y học thông thường đối với nhiều bệnh phụ thuộc vào các thành phần hoạt chất của cây thuốc, tức là liệu pháp tế bào, một yếu tố cốt lõi của bệnh lý tự nhiên. (fp)

(Ảnh 1: Alexander Raths / fotolia.com)

Thông tin về tác giả và nguồn


Video: CÁCH KIỀM CHẾ CƠN GIẬN - Tâm nóng giận chính là liều thuốc độc mỗi ngày - Thanh Tịnh Đạo (Tháng Giêng 2022).