• Một
 • B
 • C.
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • TÔI.
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • Ôi
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • Bạn
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z.

Aldi là một công cụ được biết đến với giá đặc biệt thấp. Một sự khác biệt có thể được thực hiện giữa Aldi Süd và Aldi Nord, công ty đã phân chia doanh nghiệp ở Đức theo khu vực, mặc dù diện mạo của các chi nhánh gần như giống hệt nhau. Mô hình kinh doanh của Aldi đã thành công hơn 100 năm và ngày nay Aldi Nord và Aldi Süd là những nhà giảm giá bán chạy nhất trên toàn thế giới. (fp)

(Ảnh 1: mitifoto / fotolia.com)

Thông tin về tác giả và nguồnVideo: B a l d i (Tháng Giêng 2022).